Học sinh trường THCS Hồng Thái tham gia giải cầu lông cấp huyện năm học 2019-2020

Ngày 22/10/2019 Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên tổ chức giải cầu lông cấp huyện cho học sinh các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Việt Yên. Trường THCS Hồng Thái tham gia với 9/10 nội dung thi đấu.

Kết quả chung cuộc đạt giải cả 9 nội dung thi đấu: 7 giải Nhất; 1 giải Nhì và 1 giải Ba. Hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra.