KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 2017

Một số hình ảnh trong lễ kết nạp đảng viên mới năm 2017