Ngày 27/9/2019 Đ/c Thân Thị Thu Trang thi giáo viên chủ nhiệm giỏi