KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA TRONG TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bắc Giang; Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên. Để thực hiện tốt việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trong nhà trường; Trường THCS Hồng Thái đã lên kế hoạch phòng, chống bệnh nhà trường cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI

Số:01 /KH-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Thái, ngày 05  tháng 02  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút

Corona (nCoV) gây ra

 

 

         Thực hiện Công văn số 74/SGDĐT-CTTT ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch số 14/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch số 24/KH-UBND huyện Việt Yên ngày 01/02/2020; Kế hoạch số 89/PGD-VP ngày 05/02/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên về tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là nCoV); Trường THCS Hồng Thái  ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trong trường THCS Hồng Thái, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh; chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV, NV), học sinh (HS) trong nhà trường; nếu xảy ra dịch hạn chế tối đa tỷ lệ mắc bệnh và tử vong.

2. Yêu cầu

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về kết quả xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại đơn vị; quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng GD&ĐT về công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án các tình huống và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có dịch xảy ra; đảm bảo thông tin đầy đủ kịp thời về diễn biến dịch bệnh, không để CBGV, NV, HS hoang mang lo lắng ảnh hưởng xấu tới tâm lý, hoạt động học tập của nhà trường và sinh hoạt của cộng đồng.

II. MỤC TIÊU

1. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường.

         2.Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

          3.Phổi hợp với Trạm y tế xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

            4.Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại nhà trường, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

1. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

2. 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.

          3. Nhà trường chủ động  phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường họp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

    4.Nhà trường đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

 1. NỘI DUNG
 1. Công tác thông tin, truyền thông

         - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 239/BGDĐT-GDTC ngày 22/01/2020 của Bộ GD&ĐT, Công điện số 43/CĐ- BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch số 51/KH-BGDĐT ngày 31/01/2020 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ GD&ĐT, Công điện số 328/CĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 339/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 350/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 74/SGDĐT-CTTT ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch số 14/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch số 24/KH-UBND huyện Việt Yên ngày 01/02/2020; Kế hoạch số 89 /PGD-VP ngày 05/02/2020 của Phòng GD huyện Việt Yên; các văn bản hướng dẫn của ngành y tế, chính quyền địa phương; đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý nếu có dịch bệnh xảy ra trong trường học.

-Phối hợp với Trạm  y tế tổ chức tuyên truyền giáo dục CBGV, NV, HScha mẹ học sinh về nguyên nhân và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV và dịch bệnh mùa đông xuân.

-Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin của nhà trường (Trang thông tin điện tử, sổ liên lạc điện tử, bản tin, tờ rơi, pano tại trường); tổ chức các hội nghị, chuyên đề về nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và dịch bệnh mùa đông xuân trong các nhà trường

 1. Công tác phòng dịch

- Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe CBGV, NV, HS, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, ngăn chặn kip thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

- Phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấntổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp học; tổ chức khử khuẩn toàn bộ lớp học, các công trình cấp nước, nhà vệ sinh, thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi tại nhà trường.

- Chỉ đạo, hướng dẫn CBGV, NV, HS thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa virus Corona như: (1) Nếu đang có dấu hiệu như sốt, ho hoặc khó thở, cần tránh đi lại, du lịch. Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ của bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. (2) Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch (hoặc dung dịch rửa tay có chứa cồn), không nên chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Hạn chế tiếp xúc với những người bị ho, sốt. Cho học sinh, bị sốt nghỉ học và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến bệnh; học sinh chỉ đi học khi có xác nhận đủ điều kiện của cơ quan y tế. (3) Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo. Sau khi sử dụng xong khăn giấy, vứt các khăn giấy lau mũi miệng vào thùng rác riêng có nắp đậy rồi rửa tay. (4) Nếu thấy có dấu hiệu ốm, sốt, ho khi đi lại, cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. (5) Chỉ sử dụng các loại thực phẩm đã được nấu chín. (6) Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi, động vật hoang dã. (7) Đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

- Không tổ chức các hoạt động tập thể, ngoại khóa, tham quan dã ngoại, trải nghiệm; CBGV, NV, HS hạn chế tối đa đến các hoạt động lễ hội, chỗ đông người.

 1. Xử lý các tình huống

Các trường học xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng chống dịch bệnh trong phạm vi của Nhà trường theo từng tình huống.

  1. Tình huống 1: Chưa có trường hợp bệnh trong nhà trường

- Phối hợp với trạm y tế tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế trường học về kỹ thuật giám sát, biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cách phối hợp xử lý ổ dịch.

- Xây dựng thông điệp truyền thông; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kịp thời cung cấp thông tin về phòng chống dịch bệnh nCov theo tài liệu tuyên truyền của ngành y tế để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh không hoang mang lo lắng.

- Khuyến cáo 100% CBGV, NV, HS đeo khẩu trang (có thể dùng khẩu trang vải sạch sẽ hàng ngày), rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

- Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh trong trường học; đảm bảo các điều kiện, phương án sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra.

  1. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào nhà trường

- Ban chăm sóc sức khỏe học sinh của nhà trường tiến hành họp hàng ngày hoặc đột xuất khi có phát hiện trường hợp nghi ngờ hoặc nhiễm bệnh mới; tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng nCov gây ra; phối hợp tích cực với ngành y tế địa phương triển khai các hoạt động phòng chống, cách ly, điều trị với các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ.

- Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh tại các trường học để phối hợp với cơ quan y tế có biện pháp xử lý kịp thời.

  1. Tình huống 3: Dịch bùng phát lây lan trong trường học (nhưng vẫn trong tầm kiểm soát)

- Ban chăm sóc sức khỏe học sinh của nhà trường tiến hành họp hàng ngày; tiếp tục giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng nCov gây ra; phối hợp với ngành y tế địa phương khoanh vùng ổ dịch và cho HS nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi bắt buộc với toàn bộ CBGV, NV, HS trong nhà trường có ổ dịch; triển khai các hoạt động phòng chống, cách ly, điều trị với các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp; thông tin chính xác để CBGV, NV, HS không hoang mang lo lắng; có phương án, đảm bảo điều kiện, biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong nhà trường.

  1. Tình huống 4: Dịch bùng phát nhiều ổ dịch lây lan trên địa bàn vượt quá khả năng đáp ứng của ngành

- Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện và Sở GD&ĐT.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với nhà trường

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV trong nhà trường do đồng chí Hiệu trưởng làm trưởng ban, các đồng chí Phó hiệu trưởng làm Phó Trưởng ban; thành viên gồm các đồng chí CTCĐ, TPT, CBYT,BTĐTN, TT các tổ. Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch của UBND huyện, Sở GD&ĐT, PGD.

- Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nCoV; tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên y tế trường về kiến thức, kỹ thuật giám sát, biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV trong nhà trường.

- Thường xuyên (từng ngày) cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; công tác chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, của huyện và toàn quốc trên Trang thông tin điện tử của Nhà trường; cung cấp thông tin cho Đài truyền thanh xã Hồng Thái, về tình hình và hoạt động phòng, chống dịch bệnh của Nhà trường.

- Xử lý nghiêm túc các sai phạm và biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể trong nhà trường triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Xây dựng kế hoạch và phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp do nCoV gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra trên địa bàn và trong nhà trường. Phân công giáo viên chủ nhiệm hàng ngày liên hệ với phụ huynh, học sinh để nắm bắt tình hình và theo dõi sức khỏe, tình hình dịch bệnh của địa phương và của gia đình học sinh nơi cư trú.

Phối hợp với ngành y tế địa phương thực hiện phun hóa chất khử trùng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh.

Củng cố, kiện toàn phòng y tế, tăng cường trang thiết bị, dụng cụ y tế, thiết bị thiết yếu của các nhà trường đảm bảo việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh.

Cử CBGV, NV trực 24/24 giờ tại trường học để cập nhật thông tin về dịch bệnh; tổng hợp báo cáo kịp thời về Phòng GD&ĐT theo quy định.

 1. Đối với các đoàn thể trong nhà trường

Tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và cách phòng tránh; về công tác chỉ đạo và kết quả phòng, chống dịch bệnh qua phương tiện thông tin của nhà trường (Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, bản tin, tại các lớp học, sổ liên lạc điện tử...)

 1. Chế độ thông tin báo cáo

CB, GV và NV kịp thời nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh theo từng buổi, báo cáo kịp thời trường hợp bất thường, khẩn cấp ngay trong buổi bằng điện thoại, Email với cơ quan y tế địa phương và Nhà trường qua phòng Ban thường trực (theo mẫu gửi kèm, trước 15h00 hàng ngày) để tổng hợp báo cáo Phòng GD&ĐT và UBND , điện thoại: 0204.360.3226; di động: 0975009409 (đ/c Hiệu trưởng) 08269471660 (đ/c Phó hiệu trưởng);

 Email: c2hongthai.vy@bacgiang.edu.vn.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong trường THCS hồng Thái  huyện Việt Yên. Trường THCS Hồng Thái  yêu cầu CBGV, NV triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Lưu: VP

Bản điện tử:

- Phòng GD&ĐT Việt Yên (b/c);

- Chủ tịch, các Phó CT UBND xã (b/c);

- Trưởng trạm y tế xã (p/h);

- CBGV, NV (t/h);

- LĐ, Trưởng các đoàn thể trong trường; (Ph th)

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                

(Đã ký)

 

 

 

Thân Thế Hải

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 86
Năm 2021 : 86